Brandverzekering voor KMO’s en Grote Bedrijven

Een brandverzekering voor KMO’s of Grote Bedrijven dekt u tegen materiële schade als gevolg van brand, rook, elektriciteit of een explosie. De dekking van deze verzekering kan zich uitstrekken tot schade veroorzaakt door storm, hagel, zware sneeuwval of glasbraak. Deze worden gewoonlijk “aanverwante gevaren” genoemd. Er bestaan verschillende type polissen, de klassieke “genoemde gevaren” of de “Alle Risico’s”.

Indien u gekozen heeft voor de formule « Alle Risico’s », zal u in het geval van onvoorziene schade of verliezen worden vergoed, met uitzondering van wat formeel uitgesloten wordt in de polis, zoals nucleaire- of oorlogsrisico’s.
We raden ook zeker aan om de optionele waarborg “bedrijfsschade” te onderschrijven. Dit stelt u in staat om eventuele financiële verliezen op te vangen die zich voordoen tijdens de periode van stopzetting van uw activiteiten, voor zover deze het gevolg zijn van het incident dat door deze brandverzekering wordt gedekt.

Elke mechanische storing die zich in het hart van een machine voordoet, welke gekwalificeerd wordt als “machinebreuk” kan ook leiden tot inkomstenverlies. Door een “machinebreuk” verzekering af te sluiten, zullen uw apparatuur en uitrustingsstukken gedekt zijn. Het is ook mogelijk om in uw polis het risico van brand of diefstal van deze machines te voorzien.

Als u eigenaar of huurder bent van een gebouw dat toegankelijk is voor het publiek, bent u wettelijk verplicht een verzekering « objectieve aansprakelijkheid » af te sluiten. Dit type verzekering dekt de vergoeding voor eventuele claims of klachten van slachtoffers van een brand of explosie, in het geval dat het pand onder de reikwijdte van het Koninklijk Besluit van 24/12/1992 valt.

Assurance cyber et informatiques - Assurances pour professionnels, entreprises, indépendants - Blue Wings
Privacyvoorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, is dit een goede plaats om naartoe te gaan. Hier kunt u uw Privacy-voorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat we u de volgende services kunnen bieden.

Klik om het Google Fonts in of uit te schakelen
Klik om Google Maps in / uit te schakelen
Klik om het Google Anlaytics in of uit te schakelen
Als u verder gaat op deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies en met ons vertrouwelijkheidscharter.