Brandverzekering

De brandverzekering “éénvoudig risico’s”, ook wel genaamd “woningverzekering”, biedt een complete bescherming, zowel voor de eigenaar als voor de huurder van de verzekerde woning. Deze verzekering beschermt uw huis en de inhoud (of een deel ervan) zoals bijvoorbeeld de meubels. Ze dekt niet alleen de schade veroorzaakt door brand, maar ook schade veroorzaakt door ondermeer storm, hagel, waterschade, glasbraak of overstromingen. De brandverzekering biedt ook een burgerlijke aansprakelijkheid jegens derden aan.
Door de voortdurende klimaatsverandering en de toename van extreme weersomstandigheden is de brandverzekering een “must” geworden, ook al is dit wettelijk nog geen verplichte verzekering.

Er zijn drie soorten dekkingen mogelijk in een brandverzekering.

1° De basis waarborgen :
Deze dekking omvat de bescherming van het verzekerde goed tegen de hierboven genoemde schades.
2° De optionele waarborgen :
Deze dekking omvatten bijvoorbeeld diefstal, rechtsbijstand of indirecte verliezen, zoals bijvoorbeeld reiskosten ten gevolge van het schadegeval.

3° De bijkomende waarborgen :
Dergelijke dekking voorziet bijvoorbeeld in de terugbetaling van kosten ten gevolge van huisvesting na een brand in uw woning. Ze dekt ook eventuele aanvullende vergoedingen voor bijstand in geval van een ramp.

Assurance Incendie - Assurances pour particuliers - Blue Wings
Privacyvoorkeuren

Wanneer u onze website bezoekt, is dit een goede plaats om naartoe te gaan. Hier kunt u uw Privacy-voorkeuren wijzigen. Het is vermeldenswaard dat we u de volgende services kunnen bieden.

Klik om het Google Fonts in of uit te schakelen
Klik om Google Maps in / uit te schakelen
Klik om het Google Anlaytics in of uit te schakelen
Als u verder gaat op deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies en met ons vertrouwelijkheidscharter.